Sunday, July 7, 2019

Koncepcje progowe / Threshold concepts

Cisek, Sabina (2018). Koncepcje progowe (threshold concepts) w kształceniu kompetencji informacyjnych w szkole wyższej. Bibliotheca Nostra, nr 2 (52), s. 47-59. http://www.bibliothecanostra.awf.katowice.pl/https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/78488 

Monday, January 15, 2018

Diagnostyka w zarządzaniu informacją

Sapa, Remigiusz red. (2017). Diagnostyka w zarządzaniu informacją: perspektywa informatologiczna. Kraków: Biblioteka Jagiellońska. https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/48695
  
W tym m.in.:

Thursday, March 2, 2017

Eugene Garfield (1925-2017)

Zmarł Eugene Garfield, jeden z ojców założycieli nowoczesnej informatologii i zarządzania informacją, twórca indeksu cytowań, pionier bibliometrii i naukometrii.
https://www.asist.org/news/eugene-garfield-phd-memoriam-1925-2017/